Privacy beleid


Veiligheid voorop

Privacy & cookies

Opserve B.V. gevestigd aan Polakweg 7, 2288GG Rijswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Opserve B.V.
Polakweg 7 - 2288 GG Rijswijk
088 - 488 44 44
www.opserve.nl
Carlo Vollebregt is de Functionaris Gegevensbescherming van Opserve B.V.
Hij is te bereiken via info@opserve.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens in de volgende gevallen:

Sollicitaties

Als u op een van onze vacatures reageert, verzamelen wij:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw emailadres
  • Uw telefoonnummer (optioneel)
  • Uw zakelijke profiel op LinkedIn (optioneel)
  • Een CV en uw motivatie
  • Eventuele overige informatie die u ons verstrekt

 Deze gegevens hebben wij nodig om uw sollicitatie te kunnen behandelen. Nadat uw sollicitatieproces is afgerond, verwijderen wij al uw persoonsgegevens met uitzondering van uw voor- en achternaam: deze bewaren we om te kunnen zien of u al eerder gesolliciteerd heeft. In bijzondere gevallen kunnen wij u vragen om toestemming te geven om al uw gegevens voor de termijn van één jaar te mogen bewaren. Na dit jaar verwijderen we uw gegevens alsnog of vragen wij u opnieuw om toestemming. Uw gegevens worden niet buiten de EU opgeslagen.

Contact

Als u gebruik maakt van de contactinformatie op onze website, verzamelen wij:

  • Uw emailadres en optioneel telefoonnummer
  • De inhoud van de correspondentie

We hebben deze informatie nodig om u van een gepaste reactie te kunnen voorzien. Deze gegevens worden niet centraal opgeslagen of bewaard.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@opserve.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  • Opserve B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Opserve B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Opserve B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Opserve B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Opserve B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Opserve B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

We gebruiken geen social media plugins.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Opserve B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@opserve.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Opserve B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Opserve B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@opserve.nl.