Cloud services, powered by AWS 


Altijd up and running, veilig en betrouwbaar 


Opserve is een onafhankelijke partij, wij beheren servers en workloads bij verschillende providers. We zetten AWS graag in omdat AWS een unieke set aan services aanbiedt waarmee een hoge beschikbaarheid van je website, webshops of applicaties gegarandeerd kan worden. Ook als de bezoekersaantallen sterk varieren. 

Door het 'pay-as-you-go' beleid van AWS betaal je alleen voor de diensten die je actief gebruikt. Heb je voor een korte bezoekerspiek 10 extra applicatieservers nodig? Dan kost je dat maar een paar Euro, terwijl je bij andere providers honderden Euro's zou betalen om de benodigde infrastructuur continu beschikbaar te hebben. Dat is een van de redenen waarom Opserve adviseert om sommige websites, webshops of applicaties op AWS te hosten.

Onze diensten

Migratie naar de cloud


Migratie van een bestaande applicatie naar de cloud vergt kennis van benodigde AWS services én van de te migreren applicatie. Met onze AWS Migratie Checklist en onze ervaring met applicaties en migraties, kunnen we de eigenschappen van je applicatie snel met je verkennen en een passende infrastructuur voorstellen. We stellen een migratieplan op waarin acties voor Opserve en jou overzichtelijk in de juiste volgorde worden geplaatst. Samen zorgen voor een vloeiende migratie van de huidige servers naar AWS, met een zo laag mogelijke downtime voor je bezoekers en gebruikers.

High available clusters


Het snel bereikbaar zijn van je website, webshop of applicatie is steeds belangrijker. Pieken in bezoekersaantallen of verstoringen op servers kunnen deze bereikbaarheid negatief beinvloeden. Met behulp van AWS services als ELB, EC2, ECS, RDS, EFS, S3, CloudFront en Auto Scaling realiseren we een cluster wat een hoge beschikbaarheid garandeert en waarvan de resources automatisch opschalen en weer terugschalen bij bezoekerspieken.

Data, databases en analyse


Opslag en verwerking van grote hoeveelheden data is bij veel providers een uitdaging. Je moet vooraf besluiten hoeveel capaciteit je afneemt en installatie en configuratie van software om analyses uit te voeren moet je zelf doen. AWS biedt verschillende services om data op te slaan en te analyseren. Diensten als S3 en Glacier bieden praktisch gezien oneindige opslagcapaciteit die met je meegroeit (en je betaalt alleen voor wat je gebruikt). Database services als RDS, DynamoDB, Elasticsearch en Redshift laten je gestructureerde en ongestructureerde data op verschillende manieren opslaan. Met Quicksight kan je de data analyseren en presenteren.

Beheer


Steeds meer van de AWS services worden door AWS zelf beheerd, sommige services worden zelfs 'Server-less' genoemd. Maar dat betekend niet dat je helemaal niets hoeft te doen na de migratie. AWS hanteert een Shared Responsibility model waarin de klant verantwoordelijk is voor het beheer van de eigen applicaties en configuratie. Opserve helpt bij het beheren van AWS omgevingen en is als AWS Partner op de hoogte van nieuwe services en updates die de hosting van je applicatie verder kunnen verbeteren.

Migreren naar de cloud?

Wij kunnen je helpen, ook op korte termijn!