Updates week 7 - 2023

De wekelijkse update ronde is weer uitgevoerd.

De belangrijkste updates in deze ronde waren:

  • Een bugfix update voor plesk-dovecot, de mailservice, naar versie 2.3.19.1
  • Een security update voor postgresql-13, naar versie 13.10
  • Een bugfix update voor php73-php, naar versie 7.3.33
  • Een bugfix update voor php74-php, naar versie 7.4.33
  • Een security update voor Adoptium JDK 17, de open source runtime voor Java 17, naar versie 17.0.6