Updates week 6 - 2024

  De wekelijkse update ronde is weer uitgevoerd.

  De belangrijkste updates in deze ronde waren:

  • Een security update voor containerd.io, de container runtime voor o.a. Docker, naar versie 1.6.28
  • Een security update voor docker-ce, de container engine voor Docker, naar versie 25.0.3
  • Een security update voor salt-common en salt-minion, naar versie 3005.4
  • Een security update voor openssl, naar versie 1.1.1f en 3.0.2
  • Een security update voor sudo, naar versie 1.8.27
  • Een bugfix update voor flash-kernel, naar versie 3.104
  • Een bugfix update voor PHP, naar versie 8.3.2 en 8.2.15
  • Een bugfix update voor RoundCube, de webmail interface, naar versie 1.6.6
  • Een bugfix update voor Elasticsearch (de zoek index database), kibana, de (Elasticsearch visualisatie plugin), filebeat en logstash (de dataprocessor voor Elasticsearch) naar versie 7.17.18
  • Een bugfix update voor patchman-client, naar versie 1.14.5