Updates week 43 - 2023

  De wekelijkse update ronde is weer uitgevoerd.

  De belangrijkste updates in deze ronde waren:

  • Een bugfix update voor mysql-community-server, de database server, naar versie 8.0.35
  • Een bugfix update voor elasticsearch, de zoek index database, naar versie 7.17.14 en 8.10.4
  • Een bugfix update voor filebeat, naar versie 8.10.3
  • Een bugfix update voor php, naar versie 8.1.24 en 8.2.11
  • Een bugfix update voor AdoptOpenJDK 11, de open source runtime voor Java 11, naar versie 11.0.20
  • Een bugfix update voor Adoptium JDK 17, de open source runtime voor Java17, naar versie 17.0.8
  • Een bugfix update voor ImageMagick, naar versie 7.1.1
  • Een bugfix update voor redis, de caching database, naar versie 7.2.2
  • Een bugfix update voor containerd, de container runtime voor o.a. Docker, naar versie 1.6.19
  • Een security update voor kibana, naar versie 7.17.14
  • Een security update voor php, naar versie 8.0.30
  • Een security update voor composer, naar versie 2.6.4
  • Een security update voor Apache, de httpd webserver, naar versie 2.4.58
  • Een security update voor Exim, de mail service, naar versie 4.96.1
  • Een security update voor exim.conf, de Exim configuratie van DirectAdmin, naar versie 4.5.45
  • Een security update voor RoundCube, de webmail interface, naar versie 1.6.4