Updates week 40 - 2023

  De wekelijkse update ronde is weer uitgevoerd.

  De belangrijkste updates in deze ronde waren:

  • Een security update voor Exim, de mail service, naar versie 4.96.1
  • Een security update voor exim4, de mail service, naar versie 4.92
  • Een security update voor newrelic-infra, naar versie 1.47.2
  • Een security update voor python3-reportlab, naar versie 3.5.13
  • Een security update voor Composer, naar versie 2.6.4
  • Een bugfix update voor PHP 8.1, naar versie 8.1.24
  • Een bugfix update voor PHP 8.2, naar versie 8.2.11
  • Een bugfix update voor AdoptOpenJDK 11, de open source runtime voor Java 11, naar versie 11.0.20
  • Een bugfix update voor Adoptium JDK 17, de open source runtime voor Java17, naar versie 17.0.8