Updates week 4 - 2023

De wekelijkse update ronde is weer uitgevoerd.

De belangrijkste updates in deze ronde waren:

  • Een bugfix update voor docker-ce, naar versie 3:20.10.23
  • Een security update voor git, naar versie 1:2.25.1
  • Een bugfix update voor mysql-community-server, de database server, naar versie 5.7.41