Updates week 14 - 2023

De wekelijkse update ronde is weer uitgevoerd.


De belangrijkste updates in deze ronde waren:

  • Een security update voor GitLab, naar versie 15.10.1
  • een update voor Sonatype Nexus, de repository manager, naar versie 3.51.0