Updates week 12 - 2023

De wekelijkse update ronde is weer uitgevoerd.


De belangrijkste updates in deze ronde waren:

  • een security update voor Python3
  • een security update voor redis, de caching database, naar versie 7.0.10
  • een bugfix update voor PHP, naar versie 8.1.17 en 8.2.4